Danh mục sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm 2018

12/06/2020

A

Tên sáng kiến

Chủ trì/Đồng chủ trì sáng kiến

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

 

SÁNG KIẾN ĐỢT 1/2018

Quyết định số 168/QĐ-HVDT ngày 6/6/2018 của Giám đốc Học viện Dân tộc

về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1/2018

 

 

Tăng cường hơn nữa yếu tố nước ngoài, yếu tố quốc tế trong Tạp chí Nghiên cứu dân tộc nhằm đưa Tạp chí Nghiên cứu dân tộc đạt từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm và tiến đến 1 điểm.

PGS. TS. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 

2

Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Dân tộc hiện nay

TS. Nguyễn Bình Minh, Chuyên viên phòng KH&HTQT

ThS. Vũ Quốc Vượng, Chuyên viên Phòng CTCT & HSSV

Phòng KH&HTQT

 

3

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên, giảng viên trẻ ở Học viện Dân tộc hiện nay

ThS. Ngô Thị Trinh

ThS. Hoàng Thị Xuân, Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc

Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT

 

4

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục học của Học viện Dân tộc

TS. La Đức Minh

Trưởng Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học

 

 

SÁNG KIẾN ĐỢT 2/2018

Quyết định số 402/QĐ-HVDT ngày 26/11/2018 của Giám đốc Học viện Dân tộc

về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2/2018

 

 

Quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quản lý của các đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Dân tộc nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Học viện Dân tộc

TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng KT&ĐBCL

ThS. Vũ Đăng Truyền

Chuyên viên phòng KT&ĐBCL

 

Phòng KT&ĐBCL

 

 

 

 

 

 

2

Xây dựng bảng chấm công tự động để sử dụng trong Học viện Dân tộc

ThS. Phan Hồng Minh

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa DBĐH

Khoa Dự bị Đại học

 

3

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc

ThS. Nguyễn Thị Huyền My

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

4

Thu hút nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện của chi đoàn khối Viện – Tạp chí tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ThS. Phương Đoàn

Nghiên cứu viên Viện CL&CSDT

CN. Hà Thị Hòa

Chuyên viên chính Viện CL&CSDT

Viện CL&CSDT

 

5

Giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc theo hướng hội nhập hệ thống Tạp chí Khoa học Quốc tế (Scopus)

PGS. TS. Ngô Quang Sơn

Giảng viên cao cấp Khoa Cơ bản

TS. Vũ Thị Thanh Minh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu VHDT

Viện CL&CSDT

 

6

Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc

TS. Nguyễn Hồng Hải

Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

7

Xây dựng Quy trình xử lý và ban hành văn bản của Học viện Dân tộc

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó Chánh Văn phòng Học viện

CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cán sự Văn phòng Học viện

Văn phòng Học viện

 

8

Một số giải pháp trong công tác quản lý hồ sơ chứng từ kế toán ở Học viện Dân tộc

ThS. Vũ Thùy Minh

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài vụ

ThS. Vũ Đăng Truyền

Chuyên viên phòng KT&ĐBCL

Phòng

 Kế hoạch- Tài vụ

 

9

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Dân tộc

ThS. Đinh Thị Hòa

Phó Trưởng phòng KH&HTQT

ThS. Dương Hiền Dịu

Chuyên viên phòng KH&HTQT

Phòng KH & HTQT

 

10

Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Dropbox trong quản lý tài liệu và làm việc nhóm

TS. Giang Khắc Bình

Phó Trưởng khoa Khoa Văn hóa DTTS

ThS. Vì Thị Lan Phương

Giảng viên Khoa Văn hóa DTTS

Khoa Văn hóa DTTS

 

11

Xây dựng danh mục vị trí việc làm của Học viện Dân tộc

TS. Đậu Thế Tụng

Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

CN. Nguyễn Thị Kiều Nhung

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

12

Quy trình biên soạn và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc

CN. Hàn Thị Minh Thảo & ThS. Trịnh Thị Sợi, Chuyên viên Trung tâm BDKTCTDT

Trung tâm BDKTCTDT

 

13

Kinh nghiệm viết báo cáo liên quan đến công tác tuyên giáo của Đảng bộ Học viện Dân tộc

ThS. Đỗ Thúy Hằng

Chuyên viên chính, Khoa Dự bị đại học

Phòng CTCT&HSSV

 

Tin liên quan