Danh mục sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm 2017

12/06/2020

A

Tên sáng kiến

Chủ trì/Đồng chủ trì sáng kiến

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

 

SÁNG KIẾN ĐỢT 1/2017 

1

Huy động nguồn vốn xây dựng hệ thống ấp trứng gia cầm tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình

TS. Nguyễn Hồng Vĩ

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

 

2

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Học viện Dân tộc

CN. Lê Tuấn Quỳnh,

Kế toán trưởng, Trưởng Phòng

Kế hoạch - Tài vụ

 

Phòng

Kế hoạch - Tài vụ

 

 

3

Quy định quản lý tài chính của Trường Cán bộ dân tộc

 

CN. Lê Tuấn Quỳnh,

Kế toán trưởng, Trưởng Phòng

Kế hoạch - Tài vụ

Phòng

Kế hoạch - Tài vụ

 

 
 

SÁNG KIẾN ĐỢT 2/2017

 (Quyết định số 111QĐ-HVDT ngày 18 /5/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc

về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 3 năm 2017) 

1

Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

TS. Vũ Thị Thanh Minh

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 

2

Nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc thông qua đổi mới chuyên mục “Kinh nghiệm thực tiễn” và thống nhất “Quy định về chính tả và quy tắc phiên âm tiếng nước ngoài” trong biên tập, đọc duyệt tạp chí

 

 

TS. Vũ Thị Thanh Minh

 

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 
 

SÁNG KIẾN ĐỢT 3/2017

 

1

Cải tiến quy trình trình ký văn bản tại Học viện Dân tộc

Nguyễn Thị Thu Hương

Chánh Văn phòng Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

2

Một số những thay đổi trong Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Học viện Dân tộc (thay thế quyết định 93/ QĐ-HVDT ngày 30/11/2016)

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy và Nguyễn Duy Dũng, Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Học viện Dân tộc

Phòng KH&HTQT

 

3

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng vụ đối với Đảng bộ Học viện Dân tộc

Đỗ Thị Thu Hiên

NCVC, Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị và HSSV, HVDT

Phòng CTCT&HSSV

 

4

Một số giải pháp đào tạo sau đại học của học viện Dân tộc đối với nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

TS. La Đức Minh

Trưởng khoa sau Đại học, Học viện Dân tộc

 

Khoa

Sau Đại học

 

5

Xây dựng quy định kiểm tra và các biểu mẫu phục vụ công tác khảo thí đối với các khóa bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Vũ Đăng Truyền, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

6

Thiết kế và hệ thống hóa các mẫu biểu văn bản quản lý hành chính đề tài khoa học xã hội nhân văn cấp Quốc gia ở HVDT

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Học viện Dân tộc.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

7

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm Lớp bồi dưỡng công tác dân tộc dành cho cán bộ Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước tại HVDT

ThS. Lê Thị Thu Thanh

Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Khoa Quản lý nhà nước về CTDT

 

8

Kinh nghiệm xây dựng hồ sơ cấp phép đào tạo Đại học tại Học viện Dân tộc.

TS. Phí Hùng Cường

Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Dân tộc

Phòng Đào tạo

 

9

Xây dựng nội dung đề án "tuyển sinh và phân bổ hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc giai đoạn 2017 - 2022

ThS. Phan Hồng Minh

Phó trưởng khoa Dự bị đại học, Học viện Dân tộc.

Khoa Dự bị đại học, Học viện Dân tộc.

 

10

Đổi mới từng bước hình thức và nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc từ số 16, 17 so với số 15 trở về trước để nâng điểm các bài của Tạp chí NCDT từ 0,25 điểm lên 0,5 điểm

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc HVDT, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Học viện Dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 

11

Duy trì sự phát triển bền vững của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và từng bước đưa Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc đạt điểm 0,75 đến 1,0 điểm

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc HVDT, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Học viện Dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 

12

Đổi mới cơ bản và toàn diện về hình thức và nội dung của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Ra đời số 18 (6/2017) đánh dấu một bước ngoặt mới của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc HVDT, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Học viện Dân tộc

 

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

 

13

Đổi mới công tác chủ nhiệm đối với các lớp bồi dưỡng cho cán bộ Lào tại Học viện Dân tộc

Trần Đăng Khởi

Giảng viên Khoa Cơ bản,

Học viện Dân tộc

Khoa Cơ bản,

 

14

Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tại HVDT

ThS. Đỗ Thúy Hằng

CV Khoa Dự bị Đại học, HVDT

Khoa Dự bị Đại học

 

15

Thiết kế, xây dựng hố ủ phân hữu cơ 2 ngăn, cải thiện vệ sinh môi trường, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, từ nguồn phế phẩm phụ sản xuất nông nghiệp

TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược & CSDT, HVDT

Viện Chiến lược & CSDT, HVDT

 

16

Nâng cao chất lượng Trang Thông tin điện tử (Website) của Học viện Dân tộc thông qua việc quy định cơ chế cung cấp, cập nhật, lưu trữ và đổi mới quy trình tích hợp thông tin trên Website

ThS. Nguyễn Hồng Hải, PGĐ Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

17

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của HVDT

ThS. Vì Thị Lan Phương

Giảng viên Khoa VHDTTS,

Học viện Dân tộc

Khoa VHDTTS,

 

 

18

Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung Trang Thông tin điện tử (Website) hvdt.edu.vn của học viện dân tộc.

Phạm Văn Hiếu

Chuyên viên Trung tâm thông tin – Thư viện, Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

19

Nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Khoa Quản lý nhà nước về Công tác dân tộc

ThS. Phạm Thị Kim Cương

Phó Trưởng khoa Quản lý nhà nước về CTDT, Học viện Dân tộc

Khoa Quản lý nhà nước về CTDT

 

20

Thực trạng thư viện học viện dân tộc, đề xuất xây dựng thư viện điện tử

Bùi Ánh Thơ

Phó trưởng phòng TT-TT-TV

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

21

Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện dân tộc

Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Phòng TCCB, Học vện Dân tộc

Phòng TCCB

 

22

Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc

Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh Văn phòng và Nguyễn Thị Nhung, Văn phòng HVDT

Văn phòng HVDT

 

23

Xây dựng Quy chế tổ chức, quản lý và giải quyết văn bản đi tại Học viện dân tộc

Nguyễn Thị Hạnh, Phó chánh văn phòng và Nguyễn Thị Nhung, Văn phòng Học viện Dân tộc

Văn phòng HVDT

 

24

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của HVDT

ThS. Vì Thị Lan Phương

Giảng viên Khoa VHDTTS,

Học viện Dân tộc

Khoa VHDTTS,

 

 

25

Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung Trang Thông tin điện tử (Website) hvdt.edu.vn của học viện dân tộc.

Phạm Văn Hiếu

Chuyên viên Trung tâm thông tin – Thư viện, Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

26

Nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của Khoa Quản lý nhà nước về Công tác dân tộc

ThS. Phạm Thị Kim Cương

Phó Trưởng khoa Quản lý nhà nước về CTDT, Học viện Dân tộc

Khoa Quản lý nhà nước về CTDT

 

27

Thực trạng thư viện học viện dân tộc, đề xuất xây dựng thư viện điện tử

Bùi Ánh Thơ

Phó trưởng phòng TT-TT-TV

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 

28

Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện dân tộc

Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Phòng TCCB, Học vện Dân tộc

Phòng TCCB

 

29

Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc

Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh Văn phòng và Nguyễn Thị Nhung, Văn phòng HVDT

Văn phòng HVDT

 

30

Xây dựng Quy chế tổ chức, quản lý và giải quyết văn bản đi tại Học viện dân tộc

Nguyễn Thị Hạnh, Phó chánh văn phòng và Nguyễn Thị Nhung, Văn phòng Học viện Dân tộc

Văn phòng HVDT

 
Tin liên quan