Số ký hiệu văn bản

379/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

01-12-2022

Ngày hiệu lực

01-12-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của Học viện Dân tộc năm học 2021-2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068