Số ký hiệu văn bản

88/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

26-04-2019

Ngày hiệu lực

Đang cập nhật

Người ký

Đang cập nhật

Trích yếu

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: