Hội nghị liên kết đào tạo các trình độ giáo dục đại học giữa Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) và Trường Đại học Tây Nguyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

12/11/2023

     Ngày 10/11/2023, tại Đắk Lắk, Học viện Dân tộc đã phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị liên kết đào tạo các trình độ giáo dục đại học giữa Học viện Dân tộc và Trường Đại học Tây Nguyên, năm 2023. PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc và PGS.TS. Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên - đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có sự tham của đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm và giảng viên của 2 đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu đề dẫn hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đã nêu rõ tầm quan trọng của việc Liên kết đào tạo các trình độ giáo dục đại học giữa Học viện Dân tộc và Trường Đại học Tây Nguyên. Việc liên kết này sẽ xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực hoạt động của mỗi bên vì sự phát triển  trên cơ sở hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực của hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất  một số nội dung liên kết như: hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương về kiến thức dân tộc; hợp tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; hợp tác nghiên cứu cơ bản, chiến lược chính sách dân tộc, công tác dân tộc; hợp tác triển khai các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cả hai Bên; hợp tác phát triển các ấn phẩm tạp chí, số hóa tạp chí khoa học; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà trường; quảng bá hình ảnh của mỗi Bên; tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến các sinh viên, học viên và hợp tác giới thiệu các đối tác nước ngoài để thúc đẩy hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Dân tộc và Trường Đại học Tây Nguyên. Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của hai bên và đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan của hai bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai.

Lãnh đạo Học viện Dân tộc và lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên 

ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị

Nguyễn Thị Bích Thu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068