Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2022

06/09/2022

     Sáng 5/9/2022, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung – Giám đốc Học viện Dân tộc, Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2022 đã diễn ra tại trụ sở Học viện (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh cuộc họp

     Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2022, bà Nguyễn Huyền My – Phó Chánh Văn phòng Học viện cho biết, trong tháng 8/2022, Học viện đã hoàn thành 202/202 nhiệm vụ được giao. Trong đó, Khối Tổng hợp hoàn thành 101/101 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế hoàn thành 32/32 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng hoàn thành 48/48 nhiệm vụ, Khối Đào tạo, khảo thí hoàn thành 21/21 nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2022, căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBDT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Học viện Dân tộc và Quyết định số 28/QĐ-HVDT ngày 24/01/2022 về việc giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Học viện, Khối Tổng hợp có 26 nhiệm vụ cần hoàn thành, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế có 06 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng có 20 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng có 14 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Sau khi  trao đổi và rà soát kế hoạch công tác, kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị thuộc Học viện tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 9 như sau: Thủ trưởng các đơn vị rà soát các nội dung công việc đã kết luận tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2022 chưa hoàn thành và các công việc trọng tâm trong Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2022 để triển khai thực hiện. Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ phối hợp với các đơn vị chuyên môn bám sát tiến độ để thực hiện kế hoạch, dự toán của các nhiệm vụ năm 2022; trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch, dự toán các nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Về nhiệm vụ chuyên môn: Giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc căn cứ vào Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 tham mưu cho Giám đốc Học viện bằng văn bản chỉ đạo các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai xây dựng phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và đăng ký lịch báo cáo chuyên đề của từng nhiệm vụ, từng đơn vị. Căn cứ vào yêu cầu, tính chất của từng nhiệm vụ tham mưu lựa chọn 02 nhiệm vụ để tổ chức thảo luận trong tháng 9/2022. Phòng Đào tạo tập trung cho công tác tuyển sinh đảm bảo thực hiện theo tiến độ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, khẩn trương tập trung cho công tác biên soạn và xuất bản giáo trình đào tạo đại học năm 2022. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tập trung tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (lớp Bộ Nội vụ Lào) vào ngày 30/9/2022. Tổ chức tốt các lớp theo Đề án 771, hoàn thành biên soạn tài liệu. Khẩn trương trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 219/QĐ-TTg. Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận Công tác học sinh sinh viên) tham mưu phương án đón sinh viên khóa 2 nhập học và tổ chức tuần sinh hoạt công dân, học sinh sinh viên trong tháng 9/2022.Về công tác tổ chức cán bộ: Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Học viện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031. Khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của Học viện. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành ngày công lao động.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068