Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024 của Học viện Dân tộc

02/02/2024

     Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024 của Học viện Dân tộc (HVDT) diễn ra vào sáng ngày 01/02/2024, tại Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, trong tháng 01, HVDT đã hoàn thành 236/237 nhiệm vụ được giao, cụ thể: Khối Tổng hợp hoàn thành 128/129 nhiệm vụ; Khối Khoa học hoàn thành 38/38 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng hoàn thành 43/43 nhiệm vụ; Khối Đào tạo, Khảo thí hoàn thành 27/27 nhiệm vụ.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo thực hiện các nội dung công việc và các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc Học viện kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng Học viện rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành.

2. Yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các hồ sơ thanh quyết toán năm 2023, các hồ sơ chuyên môn được giao phụ trách theo đúng nội dung, thời gian đã chỉ đạo kết luận.

3. Giao các đơn vị trình phê duyệt khái toán, dự toán, kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 11/QĐ-HVDT ngày 19/01/2024 về việc giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

4. Giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị tập trung cho hoạt động khoa học công nghệ của Học viện: (1) chuẩn bị nội dung cho phiên họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc; (2) phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài vụ tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý vốn khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc từ năm 2024; (3) tham mưu ban hành Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025 theo quy định.

5. Giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tập trung tham mưu đúng tiến độ triển khai xây dựng 2 đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 529/QĐ-UBDT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban theo nội dung đã báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà vào ngày 31/01/2024. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về đề án Đổi mới mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Uỷ ban Dân tộc, gồm: Học viện Dân tộc, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường dự bị đại học dân tộc Trung ương, trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, trường dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang và trường dự bị đại học Tp. Hồ Chí Minh”.

6. Giao Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ động tham mưu triển khai thực hiện vốn Chương trình mục tiêu quốc gia kinh phí năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024.

7. Giao Phòng Đào tạo chuẩn bị kịp thời cho công tác biên soạn đề cương giáo trình, lựa chọn giáo trình, đề cương môn học và chuẩn bị các điều kiện để sinh viên quay trở lại học tập các học kỳ tiếp theo.

8. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị bám sát tăng cường quản lý lao động của đơn vị, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Học viện Dân tộc.

9. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung tại cuộc làm việc với Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ vào ngày 01/02/2024.

10. Giao Văn phòng Học viện tham mưu rà soát lại diện tích làm việc của Học viện. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Học viện Dân tộc theo đúng quy định của nhà nước.

      Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Giám đốc HVDT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường kỷ luật lao động, chấp hành nghiêm quy chế làm việc.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068