Học viện Dân tộc triển khai thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 và quán triệt Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc

12/09/2023

      Chiều ngày 11/9/2023, Hội nghị cơ quan Học viện Dân tộc về Đề án tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu Đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của các Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể viên chức, hợp đồng lao động của Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

      Theo đó, việc triển khai thực hiện Chính sách tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 tại Công văn số 1530/UBDT-TCCB ngày 30/8/2023 thì những trường hợp thuộc diện được cấp có thẩm quyền xem xét tinh giản biên chế bao gồm một số trường hợp chính sau: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ; Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; Trong 02 năm liên tiếp liền k tại thời đim xét tinh giản biên chế, viên chức, người lao động có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; Viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; ….

      Tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ đã trình bày những nội dung chính của Đề án tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 và kế hoạch thực hiện Đề án tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 của Học viện Dân tộc.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh: Mục đích của việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động, thu hút những người có đức, có tài vào công tác trong cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị trong tình hình mới, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên... Để triển khai tổ chức Đề án đạt mục tiêu và kết quả thực chất, cần có sự vào cuộc của cả bộ máy, thống nhất nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Với tinh thần đó Học viện Dân tộc luôn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả mục tiêu của Đề án đề ra.

      Cũng tại Hội nghị, Đề án tinh giản biên chế năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026 của Học viện Dân tộc đã được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí.

      Ở nội dung tiếp theo của buổi họp, GS. TS. Trần Trung đã chủ trì công tác quán triệt Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo Quy chế, các thành viên dự họp đã tiến hành góp ý nhằm hoàn thiện bản dự thảo.

      Kết luận tại nội dung này,  GS. TS. Trần Trung đã giao Văn phòng Học viện biên tập, hoàn thiện và tham mưu Ban Giám đốc Học viện quy trình ban hành Quy chế làm việc của Học viện Dân tộc, giao Thủ trưởng các đơn vị rà soát và ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm để báo cáo Giám đốc Học viện, Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp Văn phòng Học viện giám sát thực hiện Quy chế./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068