Chi bộ Khối Trung tâm – Viện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022

     Ngày 27/7/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Chi bộ Khối Trung tâm – Viện đã họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Vĩ, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sơ kết.

Toàn cảnh buổi họp

     Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Vĩ, Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Khối Trung tâm – Viện đã lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo tinh thần gắn nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ chính trị của Học viện, quán triệt cán bộ, đảng viên tuân thủ quy định về thời gian, giờ giấc làm việc và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Dân tộc.

     Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai đầy đủ, hiệu quả quan điểm, Nghị quyết của Đảng cấp trên tới toàn bộ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến về tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong 03 đơn vị; Chủ động trao đổi thông tin, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy về các nội dung cần thiết, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Chi bộ, Đảng ủy và cơ quan cấp trên. Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, làm việc theo quy chế; nguyên tắc tập trung - dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; duy trì nề nếp sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ.

     Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra; Chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong 03 đơn vị. Đối với công tác chính trị, tiếp tục triển khai trong Chi bộ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và “Nâng cao chất lượng chi bộ” gắn với nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong chi bộ; Lãnh đạo Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068