Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022)

25/12/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(26/12/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Học viện Dân tộc, Hội đồng Học viện Dân tộc, Đảng bộ Học viện Dân tộc.

Văn phòng Học viện

- Thành viên Hội đồng Học viện Dân tộc

- Toàn thể viên chức, người lao động của Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(27/12/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Thành phần tham dự theo thông báo của Văn phòng Học viện.

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(28/12/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ Tổng kết Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tổ chức cán bộ (CTCT-HSSV)

 

 

Trường Đại học Xây dựng

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(29/12/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp với Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

- Lãnh đạo và viên chức Tạp chí Nghiên cứu dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp với Vụ Tổ chức cán bộ về triển khai Đề án kiện toàn Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thư ký Hội đồng Học viện Dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

349 Đội Cấn

Thứ 6

(30/12/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng II Nhà C vào buổi chiều ngày 26/12/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc chuyên môn với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc vào ngày 28/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 16-29/12/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Long An từ ngày 26-29/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-30/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 26-30/12/2022.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng từ ngày 26-30/12/2022.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Bình Phước từ ngày 27-30/12/2022.

- TS Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Long An từ buổi chiều ngày 27-29/12/2022.

- Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 14-30/12/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068