Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)

19/03/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(20/3/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(21/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi hết học phần kỳ I, Khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS  năm học 2022-2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Theo thông báo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ

349 Đội Cấn

Thứ 4

(22/3/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác đào tạo

Phòng Đào tạo

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 3 Khoa chuyên môn.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(23/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Dự chỉ đạo Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2025, phiên trù bị

Ban chấp hành Công đoàn

Toàn thể viên chức, người lao động Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 3/2023

Văn phòng Đảng- Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Dự chỉ đạo Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2025, phiên chính thức

Ban chấp hành Công đoàn

Toàn thể viên chức, người lao động Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(24/3/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp của Ủy ban Dân tộc với Đoàn Thanh tra định kỳ của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

349 Đội Cấn

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Đoàn Thanh tra định kỳ của Bộ Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì thi hết học phần kỳ I, Khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS năm học 2022-2023 từ ngày 21-24/3/2023.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 19-21/3/2023.

- BCH Công đoàn Học viện Dân tộc họp mở rộng về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023-2025 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 20/3/2023 (Thành phần tham dự gồm Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn).

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ chủ trì kiểm tra quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện từ ngày 20-24/3/2023.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng làm việc với Vụ Tổng hợp về Dự án bảo vệ môi trường vào buổi chiều ngày 20/3/2023,

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào buổi chiều ngày 20/3/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 21/3/2023 và buổi sáng ngày 23/3/2023.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham gia họp với Vụ Tuyên truyền tại Bộ Thông Tin  và Truyền Thông vào buổi sáng ngày 22/3/2023.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; ThS. Phạm Quang Minh, Phó Trưởng Phòng Đào tạo sinh hoạt sĩ quan dự bị tại quận Ba Đình, Hà Nội vào buổi chiều ngày 22/3/2023.

- Chi bộ Tổ chức – Văn phòng họp định kỳ tháng 3/2023 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 24/3/2023.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đại diện Học viện dự họp trực tuyến chương trình tài trợ nhỏ giai đoạn 2 tại Vườn Quốc gia Ba Bể vào buổi chiều ngày 24/3/2023.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đi học Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 từ ngày 07-24/3/2023 tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép ngày 21/3/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 22/3/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 22/3/2023.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 23-29/3/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068