Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)

12/02/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(13/02/2023)

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về phụ cấp giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị

Khoa Cơ bản

- Giảng viên dạy các môn LLCT

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng TCCB; Phòng Kế hoạch tài vụ; Khoa Cơ bản

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 3

(14/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Thành phần Tập thể lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(15/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

101 Trần Hưng Đạo

16h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

157 Chùa Láng

Thứ 5

(16/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh, dự toán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Khoa Cơ bản, các giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(17/02/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác địa phương

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7

(18/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Trường Đại học Tân Trào

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Tuyên Quang

Ghi chú:

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc tham dự Hội thảo tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam vào buổi chiều ngày 13/02/2023; giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 14/02/2023 và buổi sáng ngày 16/02/2023.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi chiều ngày 13/02/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 nhà C vào buổi chiều ngày 16/02/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 14-15/02/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi chiều ngày 14-15/02/2023, làm việc với Kho bạc vào chiều ngày 16/02/2023.

- Khoa Cơ bản chủ trì phối hợp với Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số họp toàn thể giảng viên của Học viện Dân tộc góp ý quy định đánh giá Khoa chuyên môn và giảng viên tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 8h30 ngày 17/02/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068