Thông báo Về việc thu tiền học phí đào tạo môn học Giáo dục QP&AN cho sinh viên khóa 1 và 2 của HVDT năm học 2022-2023

16/10/2023

Tải file Thông báo tại đường link sau: TB/55-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068