Mời tham gia tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

10/04/2023

Tải file thông báo tại đường link sau: 01/TB-CLCSDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068