Thực hiện kiểm tra Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển chăn nuôi bò sinh sản năng suất cao tạo sinh kế tại vùng dân tộc và miền núi khu vực Bắc Trung Bộ”

19/09/2023

     Ngày 15/9/2023, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức đoàn kiểm tra đối với dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển chăn nuôi bò sinh sản năng suất cao tạo sinh kế tại vùng dân tộc và miền núi khu vực Bắc Trung Bộ” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc là Tổ chức chủ trì dự án, thực hiện tại Nghệ An.

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Dự án tại địa phương

     Hiện, Dự án đã bàn giao 124 con bò giống cho 40 hộ dân của xã Ngọc Lâm và xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương mỗi hộ được trao 3 con bò cái giống lai Zebu khối lượng 140-160kg/con và 4 hộ được nhận thêm 1 con bò đực giống lai Brahman khối lượng 300kg/con. Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển đàn bò thịt năng suất cao tạo sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó hộ tham gia dự án trong thời gian 3 năm phải thực hiện được 3 mô hình: nuôi bò sinh sản theo quy trình thụ tinh nhân tạo nhằm cải tạo đàn bò giống, nâng cao năng suất cho thế hệ sau; trồng được giống cỏ để nuôi nhốt; ủ được cỏ và phụ phẩm nông nghiệp dự trữ thức ăn ủ chua cho bò

     Tại buổi làm việc, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tiến hành  kiểm tra tiến độ thực hiện nội dung của Dự án theo kế hoạch so với thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã được ký kết giữa các bên; tình hình thực hiện các quy chế quản lý và triển khai thực hiện các hợp đồng thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí; tình hình thực hiện chế độ báo cáo. Xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án...

     Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình triển khai của Dự án đảm bảo được tiến độ và các nội dung được đề ra trong Thuyết minh được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, tổ chức chủ trì đã phối hợp tích cực với tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Dự án đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật trong Thuyết minh./.

Nguyễn Hồng Vỹ

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068