Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Học viện Dân tộc (Điều chỉnh lần 1)

25/06/2023

Tải file Quyết định Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Học viện Dân tộc (Điều chỉnh lần 1) tại đường link sau: 57/QĐ-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068