Họp về công tác đào tạo của Học viện Dân tộc

19/06/2024

     Chiều ngày 18/6/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT đã tổ chức họp triển khai công tác đào tạo năm 2024. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự có Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn cùng giảng viên và viên chức thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, GS. TS Trần Trung yêu cầu Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối báo cáo những nội dung còn tồn đọng trong công tác đào tạo năm 2024. Theo TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Phụ trách phòng Đào tạo, thời gian vừa qua các đơn vị chuyên môn và giảng viên đã kịp thời triển khai công tác đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc về nội dung như:  Về việc tư vấn tuyển sinh năm 2024 còn chưa được hiệu quả;  chưa giải quyết tốt việc sinh viên bảo lưu kết quả học tập và sinh viên thôi học; việc phê duyệt các đề cương học phần lựa chọn giáo trình còn chậm…Chưa ban hành các Kế hoạch tổ chức thực tập cho sinh viên Khóa 1 và các tiêu chuẩn đầu ra về tin học, tiếng anh , giáo dục thể chất theo quy định.  

     Sau thời gian thảo luận tại cuộc họp, kết luận cuộc họp, GS.TS.Trần Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị chuyên môn và giảng viên đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giao các đơn vị tập trung thực hiện các công việc chính sau:  Về vấn đề sinh viên: Phòng đào tạo lưu trữ tổng hợp hồ sơ sinh viên trình độ đại học đang học tập tại Học viện Dân tộc; xử lý điểm học tập và rèn luyện của các sinh viên còn tồn đọng; quy trình, thủ tục xử lý học vụ; về việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hành và thực tập cho sinh viên khóa 1. Về Công tác Tuyển sinh: Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh theo quy chế.Về vấn đề giảng viên: Tập trung ban hành các đề cương học phần của Học viện; quy đổi giờ chuẩn của giảng viên; chỉnh sửa hồ sơ giảng dạy của giảng viên; các Khoa chủ động rà soát, đề xuất nội dung chuyên môn được giao và phân công các giảng viên thỉnh giảng vả cơ hữu của Học viện Dân tộc; chuẩn bị các nội dung chuyên môn của  khóa 4 năm học 2024 -2025. Các đơn vị, cá nhân nâng cao tinh thần phối hợp trong triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068