Học viện Dân tộc họp chuyên môn đào tạo đại học

07/04/2024

     Ngày 05/4/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp chuyên môn đào tạo đại học dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Cơ bản, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc cũng như toàn thể giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại ba khoa.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động chuyên môn về đào tạo đại học, đồng thời đưa ra một số ý kiến góp ý về các công việc đang triển khai, những khó khăn, thuận lợi trong công tác giảng dạy, chấm điểm, đề cương, phân công giảng viên... Trên cơ sở đó, các đồng chí tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đưa ra những khúc mắc cần giải đáp để trao đổi, thống nhất; đồng thời, có phương hướng khắc phục, cải thiện những công việc còn tồn đọng, chưa có kết quả.

     Sau khi nghe các bên trao đổi, tham gia ý kiến, PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và kết luận như sau: (1) Thống nhất cách đánh giá thi kết thúc môn học với 03 đầu điểm: chuyên cần (hệ số 0,2), kiểm tra giữa kỳ (hệ số 0,3) và điểm thi kết thúc môn (hệ số 0,5); trước khi thi kết thúc môn, giảng viên phải công bố điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ cho tất cả các sinh viên được biết. (2) Liên quan đến đề cương, mới đảm bảo đủ điều kiện, chưa thực sự đáp ứng được như kì vọng nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện thêm. (3) Cách tính số tiết tự học: thống nhất giữa các giảng viên. (4) Yêu cầu các khoa chủ động họp, sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên mỗi tháng một lần. (5) Yêu cầu Phòng Đào tạo báo cáo về việc phân công giảng viên năm học 2024-2025 trước ngày 15/4/2024, yêu cầu giáo viên đủ điều kiện mới được phân công giảng dạy. (6) Về biên soạn giáo trình: yêu cầu thành viên cần phải là giảng viên.

     Kết thúc cuộc họp, Phó Giám đốc yêu cầu các khoa cần khẩn trương hoàn thành các công việc được giao trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là tham gia góp ý chỉnh sửa đề cương. Giao Phòng Đào tạo tổng hợp, rà soát các công việc đã phân công cho các khoa, hoàn thiện kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2025, biên soạn giáo trình và báo cáo lại lãnh đạo Học viện trước ngày 15/4/2024.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068