Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc  cho đối tượng 4 trong công an tỉnh Thanh Hóa năm 2023

14/09/2023

     Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch số 310/KH-CAT-PX01, ngày 18/7/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng 4 trong công an Thanh Hóa năm 2023. Ngày 14/9/2023, Học viện Dân tộc (HVDT) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trong công an tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Tới dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Dân tộc có PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT; TS.Trịnh Quang Cảnh, nguyên Phó Giám đốc HVDT. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Thượng Tá Đỗ Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Ngọc Lặc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Huyên, phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, công an tỉnh Thanh Hóa; cùng các đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng.

Ban tổ chức và giảng viên lớp Bồi dưỡng tại buổi Lễ khai giảng

     Lớp Bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lớp học sẽ diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 14 đến ngày 19/9/2023) , học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có 04 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí giảng viên của Học viện Dân tộc giảng dạy 6 chuyên đề lý thuyết và 01 đồng chí là Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh có kinh nghiệm, hiểu biết về công tác dân tộc, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tham gia báo cáo thực tế về dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc... Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế về tình hình công tác dân tộc ở địa phương và ôn tập, thảo luận để viết bài thu hoạch.

     Cũng tại Lễ khai giảng, nội quy tập huấn được Ban tổ chức lớp triển khai và đề nghị giảng viên, học viên nghiêm túc thực hiện, đảm bảo thời gian, chất lượng chương trình tập huấn theo Kế hoạch đề ra.

Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068