Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại vùng đồng bào DTTS ở Sóc Trăng

05/08/2020

     Sáng ngày 03/8/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, tỉnh Sóc Trăng, Học viện Dân tộc phối hợp với  Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 160 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, 4 trên địa bàn toàn tỉnh. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Lâm Sách - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đoàn công tác của Học viện Dân tộc. 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

     Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tại tỉnh Sóc Trăng, Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội) tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

     Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 03/8-07/8/2020, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được các giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt các nhóm kiến thức chuyên đề về: Tổng quan các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng thông tin đến các học viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Khmer chiếm trên 30% số dân toàn tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm, tạo điều kiện, có nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ người dân tộc. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các vùng dân tộc thiểu số ít được cập nhật, tiếp cận về kiến thức dân tộc; kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc còn hạn chế. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và giải pháp thích hợp để tạo đột phá trong việc nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở từng địa phương.

     Thay mặt Ban tổ chức lớp, ông Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi, Trưởng đoàn công tác của Học viện Dân tộc cảm ơn Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm giúp đỡ Học viện Dân tộc tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua hoạt động bồi dưỡng trên các học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Đề án đã đề ra./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068