Số ký hiệu văn bản

36/TB-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

02-04-2019

Ngày hiệu lực

Đang cập nhật

Người ký

Đang cập nhật

Trích yếu

Thông báo Triển khai các công việc liên quan để xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Học viện

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068