Số ký hiệu văn bản

829/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành

10-11-2022

Ngày hiệu lực

10-11-2022

Người ký

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Trích yếu

Quyết định v/v phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068