Số ký hiệu văn bản

133/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

08-07-2022

Ngày hiệu lực

08-07-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ thuộc Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068