Số ký hiệu văn bản

125/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản khác

Ngày ban hành

30-07-2021

Ngày hiệu lực

30-07-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068