Số ký hiệu văn bản

40/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

06-06-2023

Ngày hiệu lực

06-06-2023

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức thi hết học phần học kỳ II lớp Kinh tế giáo dục vùng DTTS, khóa II (lớp K2-KTGD) năm học 2022-2023

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068