Số ký hiệu văn bản

120/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

13-09-2021

Ngày hiệu lực

15-11-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068