Số ký hiệu văn bản

04/BC-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

11-01-2022

Ngày hiệu lực

11-01-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068