Thu hẹp khoảng cách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

16/07/2020

     Mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 là giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân cả nước.
Theo TTXVN/Báo Tin tức
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068