Họp về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025

16/05/2024

     Ngày 16/5/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT), Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức họp về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) năm 2025. Chủ trì cuộc họp, GS. TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; dự họp có các Phó Giám đốc HVDT, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Khoa chuyên môn.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KHCN &ĐMST năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024. Đối với xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) năm 2025, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, dự toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung thảo luận, đề xuất của các đơn vị tập trung về: xác định tên đề tài, kinh phí thực hiện và cơ chế trong quản lý nghiên cứu khoa học; cụ thể, một số nhiệm vụ KHCN của HVDT thời gian qua chưa bám sát chiến lược, nhiệm vụ chính trị; nguồn lực thực hiện nhiệm vụ KHCN của HVDT còn thấp; đặc biệt thời gian qua, nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở chưa giải quyết vấn đề cấp thiết đặt ra; Hội nghị, Hội thảo cấp quốc gia về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc chưa tổ chức được thường xuyên; thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ KHCN…

     Kết luận cuộc họp, GS. TS. Trần Trung giao các Phó Giám đốc HVDT, theo nhiệm vụ chuyên môn phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế điều chỉnh cấu trúc, danh mục phụ lục theo hướng dẫn của Vụ Tổng hợp, cập nhật văn bản mới có liên quan, báo cáo kết quả có nhiệm vụ cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc và đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch đủ nội dung theo cấp  Ủy ban Dân tộc và Học viện Dân tộc. Phòng Kế hoạch - Tài vụ rà soát nguồn kinh phí cấp cho nhiệm vụ KHCN. Các đơn vị chuyên môn phối hợp để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068