Họp Tổ biên tập Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ bội việc làm sau khi tốt nghiệp”

10/06/2024

     Ngày 10/6/2024, tại Trụ sở Học viện Dân tộc, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc đã Chủ trì họp Tổ biên tập Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ bội việc làm sau khi tốt nghiệp”. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên soạn của Đề án và các nhà quản lý, các chuyên gia đến từ trong và ngoài Học viện.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đơn vị chủ trì xây dựng Đề án đã báo cáo kết quả tình hình thực hiện việc xây dựng dự thảo đề cương đề án. Theo báo cáo, đơn vị đã tổng hợp các ý kiến đóng góp của các ban ngành, địa phương gửi về; tổ chức xây dựng dự thảo đề cương Đề án; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo xin ý kiến các bộ ngành, địa phương.. về đề cương Đề án trong thời gian tới theo đúng kế hoạch.

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung đánh giá cao ý kiến đóng góp của thành viên dự họp; mong muốn các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Giao các đơn vị chủ trì xây dựng đề án tập trung, bám sát đôn đốc các thành hoàn thiện dự thảo Đề án  và thực hiện các công việc theo tiến đồ và kế hoạch đã đề ra.

 Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068