Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc năm 2024-2025 của các đơn vị khối Tổng hợp

08/05/2024

     Ngày 08/5/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc năm 2024-2025 của các đơn vị khối Tổng hợp với sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, tham dự còn có các lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của ba đơn vị thuộc Khối Tổng hợp.

 

Toàn cảnh cuộc họp         

     Sau khi nghe trình bày của lãnh đạo 03 đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài vụ cũng như những ý kiến đóng góp của các chuyên viên chuyên quản về những việc đã thực hiện, những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc gặp phải khi triển khai kế hoạch thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, Chiến lược phát triển Học viện năm 2024-2025. Giám đốc Học viện đánh giá cao các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

     Đồng thời, GS.TS. Trần Trung cũng đưa ra một số kết luận như sau: (1) Đề nghị 03 đơn vị xây dựng kế hoạch theo 02 nhóm riêng biệt như văn bản đã hướng dẫn là nhóm Chuẩn cơ sở giáo dục đại học và nhóm Chiến lược phát triển Học viện. (2) Bám sát vào văn bản gốc để rà soát, thực hiện, không bám vào các phụ lục kèm theo. (3) Các đơn vị có thể ghép nhóm các tiêu chí để dễ trình bày, dễ thể hiện. (4) Đề nghị các đơn vị xác định rõ kế hoạch gì, không sa đà vào kế hoạch mang tính chất nội dung. (5) Cần có các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành các mốc công việc. (6) Áp dụng thể thức, form chuẩn của Phòng Tổ chức cán bộ. (7) Sửa một số lỗi về văn phong, ngôn từ, tiêu đề.

     Kết thúc cuộc họp, Giám đốc Học viện Dân tộc yêu cầu 03 đơn vị trong Khối Tổng hợp nhanh chóng triển khai công việc, rà soát, tổng hợp và báo cáo lại Giám đốc Học viện theo các mốc tiến độ công việc./.

Công Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068