Họp Hội đồng khoa học Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số thông qua đề cương, tài liệu các môn học ngành Kinh tế giáo dục học kỳ 4, lớp K1

19/01/2024

      Ngày 18/01/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hội đồng khoa học Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số tổ chức họp thông qua đề cương, tài liệu các môn học ngành Kinh tế giáo dục học kỳ 4, lớp K1. PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT chủ trì cuộc họp; tham dự có các thành viên Hội đồng, giảng viên thực hiện biên soạn, cùng Lãnh đạo và giảng viên Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh cuộc họp

      Tại cuộc họp, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy đề nghị Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số báo cáo nội dung đề cương, tài liệu đã xây dựng. Theo TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, với nhiệm vụ được phân công, các giảng viên đã nghiêm túc xây dựng đề cương học phần và tài liệu tham khảo, cụ thể:

      Đối với đề cương học phần Quản lý văn hóa dân tộc gồm thông tin chung về học phần; mục tiêu và tóm tắt nội dung môn học; tổng quan về văn hóa và quản lý văn hóa dân tộc; quản lý văn hóa dân tộc; vai trò của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý văn hóa dân tộc. Đề cương học phần tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số gồm thông tin chung về học phần; mục tiêu và tóm tắt nội dung môn học; tổng quan về tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số; nội dung tuyên truyền, vận động; nguyên tắc, phương pháp tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số; hình thức tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số; các kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động. Tài liệu tham khảo với nội dung công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc. Theo đó, thành viên Hội đồng và giảng viên biên soạn đã tập trung thảo luận vấn đề liên quan đến phần tổng quan và các câu hỏi thảo luận, giải pháp triển khai nội dung còn vướng mắc…

      Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị đầu mối, giảng viên đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tuy nhiên, để hoàn thiện nội dung đề cương, tài liệu, giảng viên thực hiện biên soạn cần tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, nghiên cứu chỉnh sửa, phối hợp với đơn vị chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068