Hội thảo tham vấn lấy ý kiến cho các đề cương giáo trình ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm 2022 (Khoa Cơ bản)

14/09/2022

     Thực hiện kế hoạch số 80/KH-HVDT ngày 05/9/2022 của Học viện Dân tộc về tổ chức Hội thảo tham vấn lấy ý kiến góp ý, chỉnh sửa 19 đề cương giáo trình giảng dạy thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm 2022 của Học viện Dân tộc, sáng 13/9/2022, hội thảo lấy ý kiến góp ý cho 04 đề cương do Khoa Cơ bản chủ trì đã diễn ra tại trụ sở Học viện (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực biên soạn giáo trình, tổ biên soạn, các giảng viên trong khoa phụ trách học phần.

Toàn cảnh hội thảo

     Tại hội thảo, thay mặt 04 nhóm biên soạn giáo trình, TS. Nguyễn Hữu Cương đã sơ lược đề cương giáo trình Phân tích dữ liệu, PGS.TS. Nguyễn Danh Nam giới thiệu tóm tắt đề cương giáo trình Thống kê trong giáo dục, TS. Cao Xuân Liễu trình bày kết cấu và nội dung đề cương giáo trình Giáo dục dân tộc, PGS.TS. Phạm Kim Chung tóm tắt nội dung đề cương giáo trình Chuyển đổi số trong giáo dục. Những điểm mạnh, điểm yếu, sự phù hợp với đặc thù sinh viên dân tộc thiểu số… đã được đưa ra phân tích, bàn luận cụ thể và chi tiết.

     Dưới sự điều hành của TS. Trần Đăng Khởi, các chuyên gia đã tập trung thảo luận, góp ý kiến cho kết cấu, thời lượng, nội dung giáo trình, tên các chương mục, thời gian bố trí môn học trong chương trình đào tạo, hình thức giáo trình… Các ý kiến góp ý đều hướng tới mục tiêu đảm bảo tỷ lệ giữa hàm lượng tri thức hàn lâm với thực tiễn, giữa kiến thức với kỹ năng; nội dung đề cương đảm bảo tính hiện đại, khoa học, logic, cập nhật được những tri thức khoa học mới về kinh tế giáo dục.

     Kết thúc hội thảo, TS. Trần Đăng Khởi đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho 04 đề cương giáo trình do Khoa Cơ bản chủ trì, bao gồm: Phân tích dữ liệu, Thống kê trong giáo dục, Giáo dục dân tộc và Chuyển đổi số trong giáo dục. Đây là những gợi ý quan trọng và hữu ích để các tổ biên soạn giáo trình hoàn thiện đề cương, từ đó triển khai các bước tiếp theo trong quá trình biên soạn giáo trình ngành Kinh tế giáo dục phục vụ giảng dạy tại Học viện Dân tộc.

Nguyệt Thu  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068