Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8 năm 2021

02/08/2021

     Sáng ngày 2/8/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8 năm 2021. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác tháng 8 năm 2021

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị: Nhằm rà soát, đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 7 để xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, các đơn vị trong HVDT cập nhật thông tin kịp thời, rà soát nhiệm vụ, đề xuất phương án thực hiện phù hợp.

     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021: Trong tháng 7, HVDT hoàn thành 307/307 nhiệm vụ, trong đó Khối tổng hợp 142 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 52 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 56 nhiệm vụ; Khối đào tạo, khảo thí 57 nhiệm vụ. Dự kiến trong tháng 8, Khối tổng hợp thực hiện 23 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 18 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 19 nhiệm vụ; Khối đào tạo, khảo thí 14 nhiệm vụ.

     Các đơn vị đã thảo luận tập trung vào những nội dung: Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ đã thực hiện vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021. Đề xuất phương án giảng dạy trực tuyến; tranh thủ thời điểm giãn cách để tập trung chuyên môn, xây dựng bài giảng phục vụ giảng dạy; hoàn thành minh chứng và xây dựng quy định, quy chế; thực hiện công tác tuyển sinh; tham mưu chọn giáo trình đã xuất bản để đưa vào sử dụng, đồng thời thực hiện công tác biên soạn giáo trình; đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh; tiến độ triển khai và những công việc cần điều chỉnh kế hoạch, dự toán…

     Kết luận Hội nghị, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Văn phòng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 để phát hành; Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ chưa được phê duyệt kế hoạch, dự toán, đối với nhiệm vụ không đảm bảo thực hiện theo kế hoạch cần đề xuất phương án thực hiện; Phòng Đào tạo tham mưu công tác tuyển sinh trình độ đại học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu thực hiện công tác cán bộ theo quy định. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm trực tuyến theo kế hoạch trong tình hình mới, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

                                                                              Thu Phương

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068