Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

30/06/2022

     Sáng 30/6/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Học viện Dân tộc và Hội đồng Học viện. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo của một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

     Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Học viện và Hội đồng Học viện, bà Nguyễn Thị Hạnh – Chánh Văn phòng Học viện Dân tộc, Thư ký Hội đồng Học viện cho biết, trong 6 tháng qua, Học viện đã ban hành hơn 530 văn bản (trong đó có 83 báo cáo, 104 quyết định, 22 tờ trình, 63 kế hoạch, 36 thông báo và trên 250 các loại văn bản khác), đồng thời, phối hợp với các Vụ chức năng triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2022; Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2022 theo các quyết định được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Cụ thể, tiếp tục tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Dân tộc năm học 2021-2022; thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022; triển khai cập nhật, bổ sung tài liệu nhóm đối tượng 3, đối tượng 4; biên soạn 17 chuyên đề tham khảo cho nhóm đối tượng 3, đối tượng 4; phân công triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 – 2030 cho các đơn vị trực thuộc Học viện… Học viện đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phát huy tính chủ động để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

     Hội đồng Học viện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đặc biệt là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo trách nhiệm và quyền hạn được giao. Trong điều kiện Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ về bộ máy, biên chế và tài chính, được ngân sách nhà nước do Uỷ ban Dân tộc là cơ quan chủ quản đảm bảo toàn bộ, Hội đồng Học viện đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất với số lượng thành viên tập trung cao độ và trách nhiệm trong việc hỗ trợ Học viện Dân tộc xây dựng, điều chỉnh các văn bản quản lý để ban hành đúng luật định và hoàn thành quy trình công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc.

Tuy nhiên, hiện nay Học viện còn thiếu lãnh đạo cấp Học viện, lãnh đạo Hội đồng Học viện. Học viện là cơ quan có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học duy nhất của Ủy ban Dân tộc, với thực trạng số lượng và chất lượng nhân sự làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học như hiện nay là chưa phù hợp,

     Trong 6 tháng cuối năm 2022, Học viện Dân tộc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022, tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tham mưu kiện toàn nhân sự Hội đồng Học viện, Phó Giám đốc Học viện. Rà soát và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 của Học viện; Tổ chức tốt công tác tuyển sinh, đào tạo khóa 2 trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số theo kế hoạch được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Học viện năm 2022: Liên hệ với các địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt; Triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Học viện năm 2022; Triển khai nhiệm vụ Bồi dưỡng, đào tạo được giao tại Tiểu dự án 5.2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng triển khai các thủ tục bàn giao đất cho Học viện Dân tộc để triển khai dự án xây dựng Học viện…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải nhấn mạnh các nội dung công tác mà Học viện cần tập trung trong thời gian tới, đặc biệt là các vấn đề: Củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo; công tác đào tạo, bồi dưỡng; các nhiệm vụ trọng tâm… Thứ trưởng đề nghị bổ sung, cụ thể hóa Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Học viện Dân tộc và Hội đồng Học viện; củng cố các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và khối lượng công việc cần thực hiện của Học viện rất lớn. 

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải, GS.TS. Trần Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Dân tộc cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng dành cho tập thể Học viện. Ông Trung khẳng định, tới đây Học viện sẽ tập trung toàn lực để thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình và trục phát triển của Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc đã được Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Các nội dung công việc sẽ được thực hiện theo chủ đề, sẽ báo cáo xin ý kiến Thứ trưởng trước khi triển khai thực hiện và sẽ được tổ chức thực hiện trên tinh thần xây dựng.

Nguyệt Thu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068