Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2021

05/10/2021

     Sáng ngày 4/10/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10/2021. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Hội nghị Giao ban công tác tháng 10 năm 2021

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị: Nhằm rà soát, đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 9 để xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, các đơn vị trong HVDT cập nhật thông tin kịp thời, rà soát nhiệm vụ, đề xuất phương án thực hiện phù hợp.

     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021: Trong tháng 10, HVDT hoàn thành 337/337 nhiệm vụ, trong đó Khối tổng hợp 165/165  nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 57/57 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 59/59 nhiệm vụ; Khối đào tạo, khảo thí 56/56 nhiệm vụ. Dự kiến trong tháng 10, Khối tổng hợp thực hiện 27 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 17  nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 22 nhiệm vụ và Khối đào tạo, Khảo thí 10 nhiệm vụ.

     Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã cùng thảo luận tháo gỡ những công việc đang gặp khó khăn, đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ đã thực hiện vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021.

     Kết luận Hội nghị, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 9 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Văn phòng khẩn trương rà soát các phòng họp, học trực tuyến của Học viện Dân tộc phục vụ công tác chuyên môn và công tác đào tạo của Học viện Dân tộc; Phòng Kế hoạch tài vụ tập trung đôn đốc các đơn vị điều chỉnh kế hoạch, dự toán triển khai các công việc 03 tháng cuối năm 2021; phòng Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn các đơn vị triển khai hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sáp nhập mới; Các đơn vị  khẩn trương hoàn thiện  chốt hồ sơ khi sang đơn vị tổ chức mới… Đề nghị Phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên bám sát các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các cấp có thẩm quyền, theo dõi chặt chẽ các việc thực hiện phòng chống Covid-19 của Học viện Dân tộc./.

Phạm Hiếu

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068