Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 8/5/2023 đến ngày 12/5/2023)

07/05/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

08/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2023

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trong Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về dự thảo Quy định chế độ báo cáo nội bộ định kỳ của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

Chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Học viện

349 Đội Cấn

Thứ 3

(09/5/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

01 Liễu Giai

Thứ 4

(10/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đạo diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

11/5/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Thứ 6

(12/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Học viện

 

39 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 8-10/5/2023, làm việc với Vụ Kế hoạch-Tài chính vào buổi chiều ngày 10/5/2023, giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 11/5/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 08/5/2023 và buổi chiều ngày 09/5/2023; nghỉ phép từ ngày 11-12/5/2023.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô gắn với Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tại UBND huyện Quốc Oai vào 14h00 ngày 08/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo chủ trì Hội nghị tư vấn hướng nghiệp việc làm cho sinh viên Ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 08/5/2023 (thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo);

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 09/5/2023; nghỉ phép từ ngày 11-12/5/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội vào buổi chiều ngày 08/5/2023, làm việc với Vụ Kế hoạch -Tài chính vào buổi chiều ngày 10/5/2023; làm việc với Kho bạc vào buổi chiều ngày 12/5/2023; cùng tổ kiểm tra quyết toán Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc từ ngày 08-16/5/2023.

- ThS. Phạm Quang Minh, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đi khám sức khỏe tham gia huấn luyện, tập huấn cán bộ, huấn luyện đơn vị Dự bị động viên năm 2023 tại Phòng khám Đa khoa quận Ba Đình vào buổi sáng ngày 12/5/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; ThS.Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng ôn thi và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ngày 08-12/5/2023.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 08-12/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghỉ phép từ ngày 08-12/5/2023.

- ThS. Ðinh Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 10-12/5/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068