Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)

29/01/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(30/01/2023)

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì buổiGặp mặt đầu Xuân Quý Mão năm 2023 của Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

Toàn thể viên chức, người lao động của Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(31/01/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn đi công tác địa phương

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Lào Cai

Thứ 4

(01/02/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn đi công tác địa phương

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Lào Cai

Thứ 5

(02/02/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 2/2023 của Học viện Dân tộc

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo các đơn vị trong Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(03/02/2023)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

101 Trần Hưng Đạo

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 31/01-07/02/2023.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 30/01-03/02/2023.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 31/01/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 03/02/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 03/02/2023.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068