Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)

21/11/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(21/11/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Công ty COMA6

Văn phòng Học viện

 

COMA6

Thứ 3

(22/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ; họp Đảng ủy định kỳ tháng 11/2022

Văn phòng Đảng – Đoàn thẻ

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Đảng – đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(23/11/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ Tổ chức - Văn phòng định kỳ tháng 11/2022

Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Hội  trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(24/11/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Thứ 6

(25/11/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Thứ 7

(26/11/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Ghi chú:

- Phòng Tổ chức cán bộ (CTCT-HSSV) chủ trì lớp Tập huấn khởi nghiệp cho sinh viên khóa I và khóa II tại Giảng đường tầng 2 nhà Cvào 8h30 ngày 21/11/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Quản lý dự án vào ngày 21/11/2022, làm việc với Kho bạc vào buổi chiều ngày 23/11/2022, làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vào ngày 24/11/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 21/11/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộcgiảng bài tại Tổng cục Hậu Cần, Bộ Quốc Phòng vàobuổi chiều ngày 24/11/2022; làm việc với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc vào buổi chiều ngày 25/11/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng của Ủy ban Dân tộc tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 23-26/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Sơn La, Điện Biên từ ngày 21-25/11/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi thẩm tra lí lịch Đảng tại tỉnh Thanh Hóa ngày 25/11/2022.                                                                                                                                                                                 

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 21-25/11/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép ngày 21/11/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 21-22/11/2022 và ngày 25/11/2022. 

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 23-25/11/2022. 

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 24–25/11/2022.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068