Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)

16/10/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(17/10/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(18/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Giảng dạy lớp Đại học khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Khoa Cơ bản

 

Giảng đường tầng 1 Nhà C

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Học viện Dân tộc

Phòng Đào tạo

Thành viên Hội đồng tuyển sinh; Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh; Đoàn Thanh tra theo Quyết định.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(19/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

 

136 Xuân Thủy

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ tri họp xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm quý IV của Học viện Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể viên chức và HĐLĐ 68 của Học viện Dân tộc

 

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp đánh giá xếp loại viên chức và người lao động quý III năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(20/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

87 Nguyễn Chí Thanh

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Khoa Cơ bản.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(21/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo 02 chuyên đề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; đơn vị báo cáo chuyên đề.

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

106 Trần Hưng Đạo

Thứ 7

(22/10/2022)

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Chủ nhật

(23/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính vào buổi sáng ngày 17/10/2022, làm việc với Kho bạc nhà nước vào buổi chiều ngày 21/10/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 17/10/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 18/10/2022; nghỉ phép từ ngày 20-21/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 19/10/2022 và buổi chiều ngày 20/10/2022; nghỉ phép từ ngày 17-18/10/2022 và ngày 21/10/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 17/10/2022; đi công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 18-20/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 20/10/2022; nghỉ phép từ ngày 17-19/10/2022.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện tham dự Hội thảo của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia vào buổi sáng ngày 19/10/2022.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 20-21/10/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 17-20/10/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 10-25/10/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 12-31/10/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 17-18/10/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 20-21/10/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068