Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)

15/05/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(16/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Đoàn giám sát Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

349 Đội Cấn

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác sắp xếp bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP

Phòng Tổ chức Cán bộ

- Đảng ủy viên;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc diện sắp xếp lại: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Viện Chiến lược và chính sách dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ;

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phòng Đào tạo.

349 Đội Cấn

Thứ 3

(17/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Ban soạn thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thanh lý xe ô tô về lựa chọn đơn vị đấu giá xe ô tô

Văn phòng Học viện

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(18/5/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5

(19/5/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo góp ý chuyên đề của Hội đồng Lý luận Trung ương

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Văn phòng Đảng – đoàn thể

Đảng ủy viên

349 Đội Cấn

Thứ 6

(20/5/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp tại Bộ Y tế

Văn phòng Học viện

 

Hà Nội

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 16/5/2022 và buổi chiều ngày 19/5/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 17/5/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 15-19/5/2022, giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào ngày 20/5/2022.

- TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; ThS. Hà Quang Khuê, Phó viện trưởng Viện chiến lược và chính sách dân tộc đi thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 16-20/5/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính vào buổi sáng ngày 16/5/2022; làm việc với Cục thuế Hà Nội vào buổi chiều ngày 18/5/2022; học lớp kế toán viên chính từ ngày 20-22/5/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo khám sức khỏe quân nhân dự bị tại quận Ba Đình vào buổi sáng ngày 18/5/2022.

- Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ tham dự Lớp tập huấn công tác tổ chức cán bộ của Ủy ban Dân tộc tại tỉnh Lào Cai từ ngày 19-21/5/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 16-20/5/2022.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068