Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 1/5/2023 đến ngày 5/5/2023)

29/04/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(01/5/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ lễ năm 2023

 

 

 

Thứ 3

(02/5/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ lễ năm 2023

 

 

 

Thứ 4

(03/5/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ lễ năm 2023

 

 

 

Thứ 5

04/5/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Thứ 6

(05/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về sửa đổi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Hà Giang từ ngày 03-07/5/2013.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 04/5/2023; nghỉ phép buổi chiều ngày 04/5/2023 và ngày 05/5/2023.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa 2 ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi sáng ngày 05/5/2023; nghỉ phép buổi chiều ngày 05/5/2023.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-05/5/2023.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 27/4-5/5/2023.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản nghỉ phép từ ngày 04-12/5/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép ngày 05/5/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068