Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ 5/12/2022 đến ngày 9/12/2022)

05/12/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(05/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Văn phòng Học viện

 

43 Trần Duy Hưng

Thứ 3

(06/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(07/12/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo của Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

182 Chùa Láng

11h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp chi bộ Tổ chức - Văn phòng kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng năm 2022

Chi ủy chi bộ Tổ chức - Văn phòng

Toàn thể đảng viên chi bộ Tổ chức-Văn phòng

Hội trường tầng 3 nhà A

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Dân tộc năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 5

(08/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng khoa học Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn đề tài Chương trình nghiên cứu ứng dụng năm 2022

Văn phòng Học viện

 

14 Trần Bình Trọng

Thứ 6

(09/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng khoa học Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn đề tài Chương trình nghiên cứu ứng dụng năm 2022

Văn phòng Học viện

 

14 Trần Bình Trọng

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Đại hội Hội Giảng dạy toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Văn phòng Học viện

 

50 Liễu Giai

Thứ 7

(10/12/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng khoa học Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn đề tài Chương trình nghiên cứu ứng dụng năm 2022

Văn phòng Học viện

 

14 Trần Bình Trọng

20h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ (CTHSSV)

Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (CTHSSV) và sinh viên được tuyên dương

8 Huỳnh Thúc Kháng

Ghi chú:

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện đại diện Học viện Dân tộc tham dự Lớp đào tạo trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) từ ngày 01-09/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04-06/12/2022; nghỉ phép từ ngày 08- 09/12/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Kho bạc vào sáng ngày 5/12/2022 và sáng ngày 06/12/2022; đi công tác tại tỉnh Thái Nguyên từ chiều ngày 8-9/12/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đại diện Học viện Dân tộc tham dự cuộc họp giữa Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia với Ngân hàng Thế giới tại 349 Đội Cấn vào 13h30 ngày 05/12/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng II Nhà C vào buổi chiều ngày 05/12/2022.

- Chi bộ Khối Trung tâm-Viện tổ chức họp đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 15h00 ngày 06/12/2022.

- Chi bộ Tổ chức - Văn phòng tổ chức họp đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 8h30 ngày 07/12/2022.

- Đại diện Học viện Dân tộc (bộ phận CTHSSV đề xuất cử) và sinh viên Y Dấp tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2022 của Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội từ ngày 09-10/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Khoa học và hợp tác quốc tế đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 06-07/12/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào 14h00 ngày 06/12/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham gia Hội đồng đồng chấm luận văn thạc sỹ tại Trường Đại học Lao động - Xã hội vào 14h00 ngày 8/12/2022 và tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 10/12/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-09/12/2022.

- Đồng chí Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện nghỉ phép từ ngày 30/11-16/12/2022.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 05-09/12/2023.

- ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phép từ ngày 07-09/12/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068