Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

26/09/2022

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(26/9/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch đón đoàn cán bộ Lào sang dự Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

349 Đội Cấn

16h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ quản lý theo dõi lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(27/9/2022)

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phố Hà Nội

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về đào tạo Học kỳ I, năm học 2022-2023 của Khóa II ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Phòng Đào tạo

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Văn phòng Học viện; Khoa Cơ bản; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(28/9/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Thứ 5

(29/9/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Thứ 6

(30/9/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 27/9/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày 26-30/9/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-30/9/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ dự họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027 tại 349 Đội Cấn vào 9h00 ngày 26/9/2022.

-TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc làm việc với Vụ Tổng hợp vào buổi chiều ngày 26/9/2022, tham dự Hội đồng nghiệm thu dự án tại Bộ Khoa học và Công nghệ vào buổi chiều ngày 27/9/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 27/9/2022;làm việc chuyên môn về lớp Lào với các Vụ, đơn vị tại 349 Đội Cấn vào ngày28/9/2022.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 27/9/2022; làm việc với Vụ Kế hoạch- Tài chính, Kho bạc Ba Đình, Cục Thuế Hà Nội vào ngày 28/9/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội ý công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ở điểm cầu dự thính tại 349 Đội Cấn vào 8h00 ngày 27/9/2022.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại thành phố Hà Nội vào sáng ngày 29/9/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đại diện Học viện Dân tộc tham dự Hội thảo góp ý sửa đổi Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Ủy ban Dân tộc và 8h30 ngày 27/9/2022; giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 29/9/2022; giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại thành phố Hà Nội vào ngày 30/9/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 27/9/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện đại diện Học viện Dân tộc tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027 tại 349 Đội Cấn vào 14h ngày 28/9/2022 (Các đồng chí cựu chiến binh của Học viện tham dự theo Thông tri triệu tập).

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộcgiảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiềungày 27/9/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tếgiảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào ngày 28/9/2022 và buổi chiều ngày 29/9/2022; nghỉ phép từ ngày 26-27/9/2022 và ngày 30/9/2022.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Lào Cai vào ngày 29/9/2022.

- Đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đi công tác dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Nghệ An từ ngày 29/9-02/10/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Đảng ủy viên, Trưởng Đoàn Đảng bộ Học viện Dân tộc tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tại 349 Đội Cấn vào 8h15 ngày 29/9/2022 (Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Học viện Dân tộc).

- Chi bộ Tổ chức - Văn phòng họp định kỳ tháng 9/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 29/9/2022.

- Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tổ chức đón đoàn học viên Bộ Nội vụ Lào tại sân bay Nội Bài đi tỉnh Quảng Ninh vào ngày 30/9/2022 (Thành phần tham gia theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc).

- Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nghỉ phép từ ngày 28-29/9/2022.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068