Thông báo đăng ký tham Hội thảo: "Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay " tại Sơn La

08/07/2020

Tải file Thông báo tại đường link sau: Hội thảo: "Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay " tại Sơn La

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068