Tọa đàm chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

18/09/2019

     Ngày 17/9/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra buổi Tọa đàm chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu xác định nhu cầu, nội dung, phương hướng đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số”. Tham dự buổi tọa đàm có Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi - Cơ quan chủ trì đề tài; PGS.TS. Phó Đức Hòa - Chủ nhiệm đề tài; PGS.TS. Trần Trung - Q. Giám đốc Học viện Dân tộc cùng các thành viên chính của đề tài, các chuyên gia tại Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

     Mục tiêu của Đề tài là làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng, đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số, xác định nhu cầu và đề xuất các nội dung, phương pháp đào tạo, giải pháp tổ chức thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số.

     Ngoài các tiếp cận cơ bản mang tính logic và đảm bảo tính khoa học như tiếp cận hệ thống, tiếp cận nhân học, tiếp cận xã hội học, tiếp cận chính trị học, tiếp cận giáo dục học, tiếp cận dân tộc học. Trong đó, cả dân tộc học mô tả và dân tộc học so sánh đều được vận dụng một cách linh hoạt.

    Báo cáo tổng hợp của Đề tài gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý thuyết, khung phân tích về đào tạo và xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số. Chương 2. Thực trạng nhu cầu nội dung, phương pháp đào tạo đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số. Chương 3. Xác định thực trạng nhu cầu, đề xuất nội dung, phương thức đào tạo đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số.

    Tại buổi Tọa đàm, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia đối với Báo cáo tổng hợp. Các ý kiến đã chỉ ra và phân tích những điểm cần chỉnh sửa về bố cục và nội dung chi tiết của Báo cáo. Đồng thời, các chuyên gia cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài xác định rõ, đối chiếu về số lượng, chất lượng các sản phẩm khoa học theo yêu cầu của thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tính hiệu quả cũng như giá trị thực tiễn của Đề tài./.

Minh Quân  

Tin liên quan