Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp tỉnh “Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thực trạng và giải pháp”

12/11/2019

     Ngày 12/11/2019, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS. Nguyễn Thị Bích Thu làm Chủ nhiệm, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ. Tham dự buổi nghiệm thu có TS. Đinh Khắc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Chủ tịch Hội đồng; thành viên trong Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

     Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 2025.

      Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã phân tích làm rõ một số nội dung chính: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phân tích, đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng đời sống của đồng bào DTTS theo chuẩn nghèo đa chiều hiện hành trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị, đề xuất một số giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào DTTS theo chuẩn giảm nghèo đa chiều hiện hành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 2025. Xây dựng mô hình giảm nghèo đa chiều phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của một số DTTS trên địa bàn tỉnh.

     Nhận xét Hội đồng nghiệm thu: Đây là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, thực hiện nghiêm túc, đánh giá cao nội dung và giá trị thực tiễn của đề tài, tuy nhiên lưu ý các giải pháp cần cụ thể và tập trung hơn; cấu trúc báo cáo cho cân đối, hợp lý, xếp lại văn phong và trích dẫn; biểu đồ số liệu cần lập luận, phân tích chặt chẽ; một số giải pháp nên gắn với thực trạng nghiên cứu của đề tài.

     TS. Đinh Khắc Tuấn thay mặt Hội đồng kết luận: Đề tài được thực hiện nghiêm túc, có tính thực tiễn cao; sản phẩm của đề tài thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt, tuy nhiên yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh sửa báo cáo tổng hợp theo ý kiến đánh giá nhận xét của Hội đồng như: cấu trúc báo cáo cho hợp lý; chỉnh sửa giải pháp của đề tài; sắp xếp tổng quan theo logic; sửa lỗi morat, trình bày, thể thức theo đúng quy định…Đề tài được Hội đồng thống nhất thông qua và làm các thủ tục tiếp theo để nghiệm thu chính thức trong thời gian tới./.

Phạm Hiếu

Tin liên quan