Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí

05/10/2022

     Chiều 5/10/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Dân tộc (Nghiên cứu trường hợp lễ hội Khíu pếnh on của dân tộc Sán Dìu, tỉnh Quảng Ninh), mã số HVDT.01.2022, do Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số chủ trì, TS. Trần Quốc Hùng làm Chủ nhiệm đề tài. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung – Giám đốc Học viện Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí, cùng sự tham gia của thành viên Hội đồng, đại diện đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

     Cuộc họp được tổ chức căn cứ theo Quyết định số 254/QĐ-HVDT ngày 22/9/2022 của Học viện Dân tộc về thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí, Kế hoạch số 94/KH-HVDT ngày 26/9/2022 của Học viện Dân tộc về tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí. Sau khi thông qua Quyết định thành lập Hội đồng và các điều kiện nghiệm thu, Hội đồng thống nhất cử TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Ủy viên Hội đồng làm thư ký khoa học.

Toàn cảnh cuộc họp       

     Trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, TS. Trần Quốc Hùng cho biết, đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; cơ sở thực tiễn về lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Dân tộc (Nghiên cứu trường hợp lễ hội Khíu pếnh on của dân tộc Sán Dìu ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Dân tộc (Nghiên cứu trường hợp lễ hội Khíu pếnh on của dân tộc Sán Dìu ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

TS. Trần Quốc Hùng trình bày kết quả thực hiện đề tài

     Các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu cho phần báo cáo kết quả thực hiện đề tài, có đủ sản phẩm theo quy định; tuy nhiên cần bổ sung, làm rõ về tổng quan lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời rà soát lại một số khái niệm, bổ sung các chính sách liên quan…

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung cảm ơn ý kiến của thành viên Hội đồng, đồng thời khẳng định, sản phẩm của đề tài đáp ứng được các tiêu chí Hội đồng đề ra, Hội đồng thống nhất thông qua và nghiệm thu. Đề nghị Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo ý kiến của thành viên Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định hiện hành để bàn giao cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kiểm soát nội dung và sản phẩm đầu ra theo Hợp đồng đã ký.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068