Hội thảo góp ý Báo cáo tổng quan đề tài KH&CN cấp cơ sở: Giải pháp tuyển sinh trình độ đại học tại Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

10/11/2020

     Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tiến hành Hội thảo góp ý báo cáo tổng quan đề tài KH&CN cấp cơ sở: Giải pháp tuyển sinh trình độ đại học tại Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Đề tài do ThS Trần Đăng Khởi làm chủ nhiệm, Khoa Cơ bản, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ. Tham dự buổi Hội thảo có các nhà khoa học trong Học viện; đại diện cơ quan chủ trì cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

     Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, ThS Trần Đăng Khởi, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tuyển sinh, phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tuyển sinh. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tuyển sinh của Học viện Dân tộc. Đề xuất một số giải pháp để thu hút học sinh học trình độ đại học tại Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

     Sau thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã phân tích làm rõ một số nội dung chính: Cơ sở lý luận của công tác tuyển sinh trình độ Đại học. Thực trạng và các yếu tố liên quan đến công tác tuyển sinh trình độ Đại học tại Học viện Dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025. Đưa ra các giải pháp tuyển sinh trình độ Đại học tại Học viện Dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025.

     Tại buổi Hội thảo, các nhà khoa học đánh giá Ban Chủ nhiệm đã thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, đánh giá cao nội dung và giá trị thực tiễn của đề tài. Tuy nhiên cần lưu ý bám sát thuyết minh đề tài, hợp đồng, từ khóa: tuyển sinh, thu hút,...  Phương pháp nghiên cứu định lượng cần mô tả rõ hơn, sử dụng kết quả nghiên cứu, khảo sát của đề tài, số liệu trích dẫn; cấu trúc báo cáo cho cân đối, hợp lý, chỉnh lại văn phong; biểu đồ số liệu cần lập luận, phân tích chặt chẽ; nguồn trích dẫn; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, chính tả, trích dẫn. Ban chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa theo những góp ý của các nhà khoa học để Đề tài đạt kết quả cao nhất

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068