Học viện Dân tộc tổ chức Hội đồng xét, công nhận  các sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

03/12/2020

     Sáng ngày 02/12/2020, Học viện Dân tộc đã tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận các sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020. Tham dự buổi xét, công nhận có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan quản lý cùng các chủ trì, đồng chủ trì sáng kiến. PGS. TS. Trần Trung, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi làm việc

     Mục đích của việc viết sáng kiến kinh nghiệm là nâng cao khả năng tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, những khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học  của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới, những con đường chiếm lĩnh tri thức và những kinh nghiệm với đồng nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

     Tại buổi xét, công nhận, Hội đồng đã lần lượt đánh giá 6 sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng đánh giá cao tính mới và hiệu quả ứng dụng của các sáng kiến kinh nghiệm, đồng thời góp ý cho các tác giả về phương pháp phân tích cơ sở thực tiễn cũng như quy mô thực nghiệm nhằm tăng tính thuyết phục về giá trị của sáng kiến kinh nghiệm. Trên cơ sở đánh giá tính mục tiêu, tính mới, tính khoa học và tính giá trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện nói riêng, hoạt động đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nói chung, các thành viên Hội đồng đã nhất trí đề nghị Giám đốc Học viện công nhận các sáng kiến kinh nghiệm của Học viện Dân tộc.

     Phát biểu kết luận tại buổi xét, công nhận sáng kiến, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao phong trào viết sáng kiến kinh nghiêm của Học viện trong những năm qua. Sáng kiến kinh nghiệm là nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng trong việc giảng dạy, quản lý, mang đến những đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy và học và nghiên cứu khoa học của Học viện Dân tộc. Đồng chí yêu cầu các chủ trì, đồng chủ trì tiếp thu nghiêm túc các ý kiến nhận xét của Hôi đồng để chỉnh sửa sáng kiến và hoàn thiện các thủ tục để trình Giám đốc Học viện công nhận các sáng kiến cơ sở của Học viện Dân tộc năm 2020.

Phạm Hiếu

 

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068